Voor een filmportret rekenen wij 1290 euro. Een reisvergoeding van 0,19 per kilometer wordt in rekening gebracht. Als de reisafstand naar jouw huis meer bedraagt dan 30 kilometer, wordt dit bedrag verhoogd naar € 0,35 per kilometer.

Als je kiest voor het filmen van plekken die voor jou van waarde zijn, maken we een aparte projectprijs. Deze prijs kan pas tot stand komen als het draaiboek bekend is.

Factureren gebeurt op twee momenten, het eerste moment na het interview en de eerste montage en het tweede deel wordt gefactureerd als het hele filmportret af is en aan je is overhandigd.

Klik hier om een filmportret te maken.